13 september ’24

Villa van Oranje

Een herzien in dit zorgcentrum aan de Anna van Saksenstraat in Schiedam.

We treden op van 14.30 u tot 16.00 u.