Zo begon het……..

Zo begon het...........

Reeds in 1817 werd er al over de zee- en visvaart gezongen in Vlaardingen, met name de periode rondom "Vlaggetjesdag". Eén van de laatste liederen is getiteld "De Vlaggetjesdag", een lied genoemd naar een oude gewoonte in Vlaardingen om één, twee of drie dagen vóór Buisjesdag of Zeildag de gereedliggende schepen met vlaggen te "sieren". Zo oud zijn wij als koor natuurlijk nog niet, maar al  ruim 17 jaar zingend aan de weg timmeren is ook een hele prestatie. 187 jaar na de geboorte van het Vlaggetjesdaglied begon Vlaardingen in het jaar 2003 aan een nieuw muzikaal hoofdstuk.

"De Vlaerdingse Maatjes" was het eerste Shantykoor in Vlaardingen, we schrijven het jaar 2003. De eerste schreden lagen nog in een katholiek kerkkoor, maar het trio John Boere, Peter Dessens en Jan Verhart zagen meer toekomst in een Shantykoor.  In het najaar van 2003 zou de officiële status een feit worden als stichting, het eerder vermelde trio werd het eerste stichtingsbestuur. Echter, veel koorleden zagen meer in De Vlaerdingse Maatjes als een vereniging. Op 27 oktober 2003 ontstond daardoor tweespalt en besloot een groot aantal leden De Vlaerdingse Maatjes te verlaten. de drie genoemde bestuursleden vertwijfeld achter zich latend. Drie maanden later richtten deze weglopers een nieuwe vereniging op die de naam "Shantykoor Vlaardingen" kreeg. Door deze leegloop werd het vervolgens bedenkelijk stil rondom de Maatjes. Edoch, 'n jaar later in september 2004 werd een nieuwe poging ondernomen om de Maatjes op de rails te krijgen en dat lukte.  Juridisch gezien was het koor nooit opgeheven geweest, waardoor dezelfde naam kon worden aangehouden. De bestuursleden van het eerste uur in 2003 bleven in functie. Het koor was echter nog steeds een stichting. 

De geschiedenis herhaalde zich echter en op de ledenvergadering van 16 januari 2007 werd via Herman Dries, zijnde de woordvoerder van een groot aantal leden,  met overgrote meerderheid besloten dat de stichting zou moeten worden omgezet naar een vereniging. John Boere en Peter Dessens bleven respectievelijk voorzitter en penningmeester, Jan Verhart had eerder zijn functie neergelegd. Bij notariële akte werd op 26 november 2007  bepaald dat "De Vlaerdingse Maatjes" verder als vereniging door het leven zou gaan. 

Het ledental groeide in de loop der jaren gestaag en er werd binnen het koor een stevige vriendschap en saamhorigheid opgebouwd. De optredens kwamen als vanzelf op de sloepenrol te staan en werden met veel succes volbracht.