9 januari ’24

Nieuwjaarsreceptie

Tijdens de “coronajaren” hadden de Maatjes elkaar pas na enkele maanden de hand kunnen schudden om elkaar nog eens extra “een gelukkig en gezond nieuwjaar” te kunnen toewensen. Dat was in 2023 dan ook de aanleiding om het dit keer eens “over een andere boeg” te gooien. Een aantal maatjes werd bereid gevonden om elk één of meer heerlijke hapjes te verzorgen. Dat bleek zo’n succes dat het in 2024 “met verve” werd herhaald.

Om half 8 werd de receptie geopend met een “hartig” woord van de voorzitter. Daarbij ontbrak het vanzelfsprekend niet aan een moment ter herinnering aan het lid dat ons in 2023 ontvallen is.  Maar daarnaast waren er ook leuke dingen om aan herinnerd te worden. Jannie verzorgt elke repetitie kostenloos de kaas en de worst. Dus kreeg zij een dankbaar bloemetje. Daarnaast werd de opbouwploeg ‘in het zonnetje gezet” met behulp van voor elk een heerlijk flesje wijn. Die ploeg zorgt er voor dat alles aan het begin van het optreden allemaal klaar staat en is na het optreden ook weer bezig met alles op te breken.

Daarna, we zijn tenslotte een shantykoor, gaf het koor blijk dat de stembandjes nog dik in orde zijn. Halverwege de liedjes werd het koor af en toe “bruut” onderbroken. Want ja met diverse lekkere hapjes in een kleine drie uur moet je toch flink door ”happen” om al dat lekkers op tijd weg te krijgen. Speciale vermelding verdient in deze nog de constatering dat de partners van de maatjes lekker mee hebben gezongen.

Voordat een ieder het wist was het tijd om weer naar huis te gaan. Een kleine 50 mensen hebben een heerlijk begin meegemaakt met wat we hopen een fijn 2024 te gaan worden.

 

Geef een reactie