September 24

Brandersfeesten

Het jaarlijkse gebeuren is weer een feit. Schiedam viert feest en had gelukkig ook wel even de zon besteld. Al vroeg was onze opbouwcrew op de Vismarkt aanwezig en vanwege de lengte van een aantal Maatjes op de achterste zangrij, was het opzetten van een kleine, lage tent niet wenselijk. Derhalve, lekker zingen in de vrije lucht op een klein podium. De palingroker direct bezijden het podium bleek vandaag afwezig dus………geen paling, maar dan ook geen rook. Wat was er dan wel als aankleding? Een gezellig mobiel koffiebarretje en een bierkraam. Derhalve voldoende reden om de Vismarkt aan te doen en tegelijk te genieten van de Boezemvrouwtjes en van De Vlaerdingse Maatjes. De spreekstalmeesteres van dit dameskoor legde nog even uit dat hun naam niet ontstaan was vanwege hun welgevormde voorgevels, maar dat dit te maken had met de boezems , het boezemwater en de molens in de polders.

Om en om werd er een half uur acte de présence gegeven en over publiek hadden we niet te klagen. Er werd bij vele liedjes luidkeels meegezongen. Gezegd mag worden dat onze orkestbak, de ad hoc dirigent en onze geluidsmensen vandaag erg goed gewerkt hebben en dat heeft natuurlijk weer een positief effect op de Maatjes. Ook Mar D. – ons voormalige zangmaatje – kwam even kijken en luisteren. Het feit dat hij bijna alles woordelijk kon meezingen, zou hem toch moeten kunnen verleiden om bij zijn oude vrienden terug te keren.

Er werd druk geflaneerd langs deze kant van de Lange Haven. Richting de Korenbeurs stonden vele leuke ambachtelijke kraampjes en het passerende publiek bleek zeer geïnteresseerd. De veelal kleurige afgemeerde scheepjes zorgden voor vele mooie plaatjes. Intussen kweten de Maatjes zich goed van hun taak en de stemming was opperbest. Het repertoire van deze dag was  goed samengesteld en was afwisselend genoeg om het publiek aan ons te binden. Na beëindiging van ons derde optreden, was er maar weinig tijd om naar de samenzang te gaan. De op-en afbouwploeg was druk met het opruimen en inpakken van al ons gebruikte materiaal, terwijl een deel van ons koor lopend of per fiets zich spoedde naar ‘het land van belofte’ om daar aan te sluiten bij de overige koren.

Deze dag mag wel weer worden bijgeschreven als een erg gezellige, muzikale en vocale Schiedamse feestdag.

John

(Klik op de eerste foto voor een uitvergroting en een diashow)

Geef een reactie