September 20

Cruiseterminal

De Aida Perla was vandaag ons  ‘gast schip’ . Perla…dat is ook een koffiemerk en koffie was nu net wat wij op deze, wederom zeer vroege ochtend, konden gebruiken.  Lopend naar de CTR waren we  op straat al zeer vele passagiers tegengekomen, die op weg waren naar de touringcars om hen te brengen naar de diverse toeristische bezienswaardigheden elders in ons land. De technische opbouw was snel voor elkaar en zoals gezegd, verplaatsten wij ons achterste naar de passagiers-wachtruimte-stoeltjes, want alleen daar mogen we nog onze koffie opdrinken. Vele gasten verlieten het schip en dat betekende snel beginnen , anders zou het schip misschien al leeggestroomd zijn. Niets was minder waar en het bekende ritueel herhaalde zich. Foto’s voor, naast en tussen de Maatjes in, dát wilde men. Hoewel de mastodont Duits georiënteerd was , dat gold wellicht ook voor de meeste zich aan boord bevindende gasten, deed ondergetekende de aankondigingen in het Engels. En Engels is in de scheepvaartwereld de voertaal en deze ochtend hield ik mij daar aan. Het zingen ging weer erg lekker en er werd veel meegezongen. Zowaar gingen er ook weer een paar Cd’s  naar de liefhebbers.

Plots hoorden wij de geluidssignalen van de hulpdiensten. Ze reden niet langs, maar stopten bij de CTR.  In de pauze werden wij bijeen geroepen door de aanwezige terminalverantwoordelijke. De korte mededeling was dat er geen passagiers meer kwamen; dat het schip hermetisch werd afgesloten, hetgeen ook voor de terminal van kracht was. Niemand meer er in of er uit. Reden: woensdag 35 zieken en donderdag al 100 slachtoffers aan boord. Men vermoedde een virus of bacterie, mogelijk besmettelijk. Dus handen wassen en zo weinig mogelijk contact met mensen en materialen. Desinfecteren ! Een compleet lege hal – v.w.b. reizigers –  en liften die dan nog wel hun rondje op en neer draaiden, maar die niemand hadden om te vervoeren. Naar buiten kijkend zag je een leeg schip, tenminste er was geen beweging waar te nemen. Ook de hutbalkons bleven leeg. Bizar. Radio Rijnmond, de regio rampenzender,  maakte dit voorval direct al bekend naar de buitenwereld en het verontruste thuisfront van de Maatjes, hing  bezorgd aan de diverse smartphones. Het kon wel eens lang gaan duren. Na ruim een uur, denk ik, besloten wij de boel op te ruimen want er zou toch niet verder worden opgetreden, op het moment van vrijgeven van de ‘opsluiting’. Plots zagen we weer passagiers in tegenovergestelde richting weer de hal inkomen. Niet van het schip, maar uit de teruggeroepen bussen. Zij werden gedirigeerd naar het passagiersgedeelte en moesten daar plaatsnemen en wachten. Koffiekannen werden aangedragen en de hal liep langzaam vol. Er werd ons gevraagd of wij nog wat wilde zingen voor al die gestrande passagiers en de Maatjes zouden de Maatjes niet zijn als wij daar geen gehoor aan zouden geven. Beperkt werd de boel weer opgetuigd en het repertoire van vandaag werd gedeeltelijk opnieuw afgewerkt. Tussen het zingen door werd ons verteld dat wij in de kantine ‘n  broodje mochten nuttigen. Het was tenslotte al lunchtijd geweest. Het publiek was ons kennelijk zeer dankbaar en beloonde ons met een hartelijk applaus. Ongemeld zien wij ineens mensen opstaan en naar de verbindingsslurf lopen en gelijkertijd betraden ook weer gasten , vanaf het schip, de terminal. Inderdaad…de quarantaine was opgeheven, het besmettingsgevaar kennelijk geweken en dus mochten ook wij eindelijk naar huis. We stopten gelijk en inpakken en wegwezen.

Een bijzonder optreden onder buitengewone omstandigheden.

John

Juist toen we thuis de deur instapten kregen we een telefoontje dat Bas Jonkman met zijn auto en onze aanhanger in de flank was aangereden door een tegenligger. Waarschijnlijk moet de auto van Bas als verloren worden beschouwd, maar bovenal waren we verheugd even later te vernemen dat Bas, Theo v.d. Water en Fred v.d. Voordt er ongedeerd vanaf zijn gekomen.

We leven vooral met Bas mee die op deze manier zijn “speelgoedje” verloren zag gaan. Bas, probeer er in je vakantie een beetje afstand van te nemen. Sterkte.

(klik op de eerste foto voor een uitvergroting en een diashow)

Geef een reactie