Nieuwjaarsinstuif

 

Tussen zes en half zeven druppelden de Maatjes, al dan niet met hun partner, ons oefenlokaal Het Tolhuis binnen.

Het bestelbusje van het cateringbedrijf  had m.b.v. de Maatjes, al het lekkers van het buffet naar binnengebracht. Vele handen maken licht werk en in de kortst mogelijke tijd was het eten uitgestald op het afgedekte biljart. Mar Donkersloot had gezorgd voor overheerlijke ijzerkoekvisjes en de manier waarop deze Vlaardingse lekkernij naar binnen werd gewerkt, sprak voor zich zelf. Het heeft Maatje Mar vele uren van bakken gekost. Het werd zeer gewaardeerd. Hoe zag het er qua invulling van deze avond uit. De muziekgroep was ernstig onderbezet. Zelfs twee uur voor de aanvang wederom een (buik)griep afmelding. Anderen konden, om de hen moverende redenen, niet aanwezig zijn. Michelle en het duo Cees en Cees, moesten nu als instrumentale begeleiding de kar trekken en dat deden ze prima, terwijl André als muzikale leider optrad.

Na het openingswoord vaan voorzitter Hans v.d. Kleij, waarbij teruggekeken werd naar het turbulente  jaar 2019 en tevens een paar leden bedankt werden voor hun extra inzet voor de Maatjes met bloemen en een flesje wijn,  werd een ieder uitgenodigd deel te gaan nemen aan het buffet. Er was voldoende, dus nog een keer het buffet bezoeken was geen enkel probleem. Nadat de gasten tevreden konden uitbuiken en her en der, aan de aan elkaar geschoven tafels, hun gesprekken konden voortzetten, werd het tijd voor het uitvoeren van de jaarlijkse zang traditie. De mannen zochten een plekje en zongen een aantal bekende liedjes uit ons repertoire. Blijft opvallend dat je – ook met een wat kleine groep – toch een acceptabele prestatie kan neerzetten. Na dit korte optreden voor onze meegekomen dames, werd het weer tijd voor een drankje. Het is een compliment aan de Maatjes, dat men – ondanks dat er wat ruis aan de zijlijn is ontstaan – begrepen had wat het doel van deze avond zou moeten zijn. Gezelligheid! Daarin is men volledig geslaagd. Natuurlijk moesten ook de dames naar voren komen om hun traditionele vocale bijdrage te leveren. Nou..dát deden ze met verve. Even rustig inzingen…neen hoor, gewoon gelijk in het diepe met het leuke, maar lastige lied..In de haven van Rotterdam…. De Maatjes stonden erbij en keken er naar. Op verzoek van een van de dames wilden zij  a capella ons lied Rolling Home gaan zingen. Gedurfd, maar het ovationele applaus na afloop gaf wel aan, hoe goed zij dit met elkaar gezongen hebben. En zij hebben niet eens een óefenavond ! Er werd lekker gekletst met elkaar en men vond het jammer dat niet iedereen aanwezig kon zijn. Er komt een tweede kans op 29 februari a.s., als wij naborrelen in het Tolhuis, n.a.v. ons feestelijke 500e optreden eerder die dag in ZC vaartland.

Cor H. en Aad v E. namen nog even het woord en bedankten het bestuur voor de inzet en voor de buitengewoon geslaagde avond. Het werd tijd om onze dames weer eens richting huis te gaan brengen, maar niet nadat een handje was bijgestoken om alles weer op te ruimen en op z’n plaats te zetten, zodat Jan en Bep daar niet alleen voor zouden komen te staan.

Met een tevreden gevoel en een volle maag konden alle genodigden huiswaarts keren.

Alle Maatjes bedankt voor de gevraagde en opgebrachte discipline. Het rommelt dan wel eens, maar de veerkracht van onze zeer sociale groep is groot en dan komt de rest vanzelf in orde.

Maatje John

 

(klik op de eerste foto voor een uitvergroting en een diashow)

 

Geef een antwoord