10 juni ’23

Shantyfestival Bravour

Eindelijk was het zover. De deelname aan dit al 16 jaar terugkerende Shantyfestival kon beginnen.  De Vlaerdingse Maatjes waren erbij. Dus al vroeg van huis, om alle wegobstakels te omzeilen, vonden wij onze weg naar de diverse parkeerplekken in de binnenstad van Woerden. Nu al kon de airco in de auto het bijna niet bolwerken…..het was verschrikkelijk warm en naarmate de dag  vorderde, kon de buitentemperatuur tropische waarden gaan aannemen. Oppassen dus en veel drinken. De Rijnstraat, een leuke, smalle winkelstraat alwaar ons podium stond opgesteld , recht tegenover restaurant De Reehorst. Er was al veel publiek op de been. De terrassen waren stikvol, dat gaf ons weinig ruimte om ergens een beschut plekje te vinden. Overal hoorde je de klanken van de Shantykoren het ziedend hete luchtruim vullen. Eindelijk was het de beurt aan de Maatjes. Een flink aantal koorleden hadden de moed opgebracht om zich, bij deze hitte, toch nog te hijsen in hun shantykleding en stelden zich op onder het overdekte podium. Heel prettig dat ons podium in de schaduw was opgesteld. Er kwam – zoals gebruikelijk – een enthousiast shantygeluid uit de droge kelen van de Maatjes en het in aantal aanzwellende publiek bleef enthousiast staan en men zong gezellig mee. Vier koren waren op deze locatie ingedeeld, dus als je als derde koor aan de beurt bent, dan bestaat altijd het gevaar dat de andere koren hun tijd van optreden hadden overschreden. Dus greep de organisatie in en waren De Vlaerdingse Maatjes de pisang. Men kortte ons optreden met bijna een kwartier in, erg teleurstellend. Beetje mokkend accepteerden wij die beslissing, want je moet toch verder. Een rustig plekje op het terras zoeken, een beetje rondkuieren en bij andere podia gaan luisteren of gewoon ergens een schaduwplekje bemachtigen. Zo kwamen wij de tijd wel door. De Vlaerdingse Maatjes stelden zich op voor hun tweede optreden en omdat wij op dit podium het laatste optredende koor waren, konden wij zonder problemen ons repertoire uitzingen. Veel publiek had zich al een weg gebaand naar het festival afsluitende hoofdpodium. Dat was voor ons niet zó leuk omdat ook de terrassen leger raakten. Wij lieten ons niet ontmoedigen en zongen dat het een lieve, zij het warme, lust was. Het trouwe publiek beloonde ons met een hartelijk applaus en De Vlaerdingse Maatjes hadden zich van hun beste kant laten zien. Met zweetparels op de voorhoofden en klotsende oksels vanwege de inspanningen, moest al het materiaal weer opgeruimd, ingepakt en door de leden van de opbouwploeg naar de parkeergarage gebracht worden. Een woord van dank aan hen is zeker op z’n plaats.  Intussen begaven twee Maatjes zich naar het hoofdpodium om daar de afsluiting van het festival mee te maken. Van elk van de 10 Shantykoren, moest zich minimaal één lid voegen bij het al reeds opgestelde koor Bravour. Als bedankje en als aandenken kreeg wij een kruikje drank…het Bravourtje” genoemd en een leuk aandenken aan onze deelname aan dit grote Shantyfestival. Gezamenlijk zongen wij het lied “Stad aan de Rijn “ en als toegift “Het kleine café aan de Haven”.  Het vele publiek op het plein zong uit volle borst mee. Werkelijk een indrukwekkend gezicht vanaf dit hoge podium. De jury had er één koor t.w. “Muiterij Kantje Boord “ als meest aansprekende koor uitgekozen en die kregen de Woerden-bokaal uitgereikt. Er werd geen 2e, 3e enz. prijs  uitgereikt, omdat de rondlopende jury had geoordeeld dat alle koren niet veel voor elkaar onderdeden. De jury had wel een oordeel over De Vlaerdingse Maatjes. Zij vonden ons de beste uitstraling hebben qua kleding en opstelling. En dat beste Maatjes, is toch ook een mooi compliment. We gaan ons rustig voorbereiden op het volgende Shantyfestival in Leidschendam op 8 juli a.s.

Dank aan alle Maatjes voor hun inzet en positieve performance.

John, PR

(klik op de eerste foto voor een uitvergroting en een diashow)

Geef een reactie